Norsk
Svensk
Dansk
0 varer i handlekurven
   

Motorgaranti vilkår og betingelser

Scandinavia Chiptuning Motorgaranti:

Scandinaviachiptuning.no / Se / Dk c/o   Sørlandets bil og import as, Postboks 28, 4684 Brennåsen, i følgende benævnt garantistilleren giver hermed følgende motorgaranti til ejeren af køretøjet (herefter garantitageren) på skader som følge af brugen af garantistillerens chiptuningsmodul (herefter benævnt chipmodul):

1: Garantidækning

Motorgarantien dækker skader på nedenstående motorkomponenter, der er inden for garantiperioden og forårsaget af garantitagerens chipmodul i et garanti-kvalificeret køretøjer, der tilhører garantitageren.

Interne motordele, der er i forbindelse med oliekredsløb, opsummeret til og konkret beskrevet som: Motorblok, stempler, krumtapaksel, topstykker, indsugningsmanifold, stempelstænger, cylinderforinger, knastaksel, motorventiler, ventilstyr, krumtaphus, bundprop.

 

2: Garantiens omfang:

Garantistilleren forpligter sig til at betale teknisk nødvendige og faktiske reparationsomkostninger, det fremgår ved forelæggelse af reparationsfaktura for motorkomponenter og dele, der er omfattet af denne garanti, op til et maksimalt beløb på 30.000,- Nok, Dk, Sek. Det forudsættes, at skaden kan dækkes i overensstemmelse med denne aftale i sin helhed, og at garantisagens forløb sker iflg. de øvrige bestemmelser i denne aftale. Om det er norske, danske eller svenske kroner, afhænger af bilens registreringsland.

 

3: Ikrafttrædelse af garantien:

Garantikortet, der sendes sammen med chipmodulet, skal sendes til garantistilleren anbefalet inden for 14 dage efter modtagelsen af chipmodulet, dateret og underskrevet af bilens ejer og korrekt udfyldt. Ikrafttrædelsestidspunktet for garantien er den første dato/tid, hvor dette registreres i postsystemet, og at chipmodulet er betalt af garantitageren.


4: Forudsætninger og garantitid.

Garantitiden er 2 år fra ikrafttrædelse iflg. ovenstående pkt. 3. Bilen skal være på ikrafttrædelsesdatoen være nyere end 5 år fra første registrering og have et kilometertal på mindre end 100,000 km. En kørselsafstand på op til 25.000 km om året dækkes fra ikrafttrædelsesdatoen.

I godkendte garantitilfælde dækker motorgarantien: Registrerede personbiler/varevogne under 3500 kg, der er registreret i Norge, Danmark eller Sverige. Køretøj servicehistorik skal kunne bevises iflg. producentens anvisninger. Bilen skal være i privat ejerskab og i privat brug.

Motorgarantien dækker op til 30.000,- Nok, Sek, Dk (bestemmes fra bilens registrerede land) til faktiske skader på ovennævnte motordeler, der beviseligst er opstået ved brug af garantistillerens chipmodul. Motorgarantien vil under ingen omstændigheder dække en omkostning større end bilens værdi, før motorskaden indtraf. Hvis det er billigere at udskifte dele end at reparere dem, vil delene blive udskiftet. Omkostninger til normal slitage, service og servicerelateret arbejde, sletning af fejlkoder, nulstilling af bilens software og lignende dækkes ikke. Endvidere dækkes ikke: Bugsering, billeje, overnatning, parkering, hjemrejse eller andre omkostninger, der er relateret til motoruheld.

Det forudsættes at bilens motor og elektronik er i original tilstand under hele garantiperioden. Dette inkluderer også indsugningsdele, effektændringer, udstødning og udstødningsrelaterede ændringer. Der antages også korrekt brug af køretøjet, dvs. ikke kørsel med højere vægt og samlet vægt af køretøjet, end det er godkendt til. Garantien gælder ikke for nogen form for konkurrence, banekørsel eller anden kørsel ud over normal trafik på normale veje, hvor færdselsloven gælder.

 

5: Procedure for at gøre garantikrav gældende, handlingsrækkefølge:

Hvis man har, eller generelt mistænker at man har en motorskade, der vil falde ind under denne motorgaranti, gælder følgende:

Garantistilleren skal kontaktes før man anmoder om nogen form for anden hjælp. Bestilling af reparationsarbejde eller et tilbud, der koster penge, kræver skriftlig godkendelse af garantistilleren.

Garantistillerens repræsentant skal have fuld tilladelse / tilgængelighed til at vurdere skaderne. Garantistilleren har ret til, for egen regning, at engagere en ekstern ekspert for at bestemme en årsagssammenhæng. Garantitageren er forpligtet til at give alle oplysninger til garantistilleren, der er kendt af ham og kunne tænkes at være relevante

Skriftlig meddelelse til garantistilleren sendes inden for 5 dage fra indtruffet begivenhed til Bc og skal indeholde:  

A: En kopi af køretøjets registreringsattest del 1

B: Originalt købsbevis hos garantistiller (ordrebekræftelsen via e-mail eller adresseetiket på ydersiden af forsendelsen, bilens servicehistorie.

Motorgarantien bortfalder ved overtrædelse af disse vilkår.

Adresse for garantigiver-  Sørlandets bil og import as, postboks 28, 4684 Brennåsen


6: Bortfald af garantien:

A: Brug af brændstof og motorolie, der ikke er godkendt af producenten af motor-/bilproducenten vil føre til tab af garantien.

B: Skader forårsaget af en pludselig og uforudset hændelse, ulykke eller anden hændelse, der ikke falder ind under normalt brug.

C: Forkert montering af chipmodulet.

D. Garantien er knyttet til bilen og bilens ejer på købstidspunktet, ref punkt 3 ovenfor. Se også afsnittet om overførsel af motorgaranti, punkt 7:

E: Ændringer af kilometertælleren. udskiftning eller anden ændring uden at garantistilleren underrettes på en bekræftet måde, samtidig med at ændringen finder sted, og godkendes skriftligt af garantistiller.

F: Garantien kan, uden undtagelse, kun bruges en gang af samme køretøj. Garantien kan, uden undtagelse, kun bruges en gang af samme person.

G: Der henvises herved også til alle andre punkter i denne aftale, da dette punkt er tænkt som et supplement til ting, der ikke er nævnt i andre punkter i denne aftale.


7: Overførsel af motorgarantien.

A: Hvis køretøjet sælges med chipmodulet monteret, skal dette meddeles til garantistilleren ved købstidspunktet. Det skal derefter udstedes et nyt garantikort og en skriftlig godkendelse fra garantistilleren på tidspunktet for overførsel af køretøjets ejer. Garantiperioden vil samlet være i henhold til punkt 3 ovenfor, fra den første ikrafttrædelsesdato. Nyt garantikort vil ikke starte en ny "toårig periode". Dette punkt overgår nye garantikort der underskrives, da dette ikke vil være rettet og beskrevet, ud over det, der nævnes i dette punkt i selve garantikortet- da det underskrevne garantikort kun findes i en version.

B: Hvis garantitageren vælger at opgradere deres eksisterende chipmodul i nye køretøjer inden for garantiperioden, skal dette godkendes på forhånd af garantistilleren vedrørende bilmodel og korrekt opgradering af chipmodul-sættet som helhed og montage. Garantiperioden vil samlet være i henhold til punkt 3 ovenfor, fra den første ikrafttrædelsesdato. Nyt garantikort vil ikke starte en ny "toårig periode". Dette punkt overgår nye garantikort der underskrives, da dette ikke vil være rettet og beskrevet, ud over det, der nævnes i dette punkt i selve garantikortet- da det underskrevne garantikort kun findes i en version.


8: Lovpålagte rettigheder:

De lovbestemte rettigheder, som garantistiller har over for garantitager begrænses ikke af denne motorgaranti og består uændret.


9: Forældelse

Krav vedrørende motorgarantien forældes 12 måneder efter det første årsskifte efter at garantitageren varsler i henhold til punkt 5 i denne aftale.


10: Afsluttende bestemmelser:

Hvis nogen bestemmelse i denne garantiaftale er eller bliver irrelevant, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne motorgarantiaftale.